info@aitechnology.sk - 0910 451 623 - kontaktný formulár
Napísali o nás klienti
Vďaka Aitechnology a ich profesionálnemu prístupu sme boli schopný postaviť excelentnú platformu, ktorá nám ponúka variabilitu, jednoduchosť ovládania a efektívnu možnosť SEO optimalizácie. Vysoko oceňujem ich promptný prístup a flexibilitu, ktorá nám neustále pomáha dosiahnuť náš cieľ neustálej expanzie a zvyšovania zážitku nakupovania na Sperky-A-Diamanty.sk
www.sperky-a-diamanty.sk
Kontaktujte nás
Máte nejakú otázku alebo chcete využit naše služby? Píšte, volajte!
info@aitechnology.sk
0910 451 623
Kontaktný formulár

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Hlavným cieľom SEO, alebo optimalizácie pre vyhľadávače je zvýšenie návštevnosti webovej stránky za pomoci návštevníkov prichádzajúcich z webových vyhľadávačov. SEO je proces, pri ktorom sa snažíme o to, aby sa stránka vo výsledkoch vyhľadávania posunula na vyššie pozície.

Pri vývoji webovej každej webovej aplikácie sa snažíme o maximálnu SEO, akú je možné zo strany tvorcu webu dosiahnuť. Snažíme sa, aby stránka nebola pekná len pre návštevníkov, ale aj pre vyhľadávacie stroje. Ako vývojári môžeme ovplyvniť hlavne čitateľnosť zdrojového kódu, ku ktorému pristupuje vyhľadávací stroj - vnútorné (on-page) faktory

Našim klientom nedokážeme garantovať prvé miesta vo výsledkoch vyhľadávania. To nedokáže nikto ani samotný Google. Algoritmus, ktorý určuje poradie zobrazenia vo výsledkoch sa neustále mení a vyvíja. Čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. SEO je teda dlhodobý proces, kde nestačí urobiť jeden "zázračný" zásah, ale je to neustála činnosť sledovania trendov a konkurencie.


SEO - optimalizácia pre vyhľadávače


Dobrú pozíciu však ovplyvňujú aj vonkajšie (off-page) faktory. Okrem kvalitne optimalizovaného zdrojového kódu je nutné mať množstvo kvalitných spätných odkazov z iných stránok, viac ako Vaša konkurencia. Získavanie spätných odkazov je už však v réžii správcu webovej aplikácie, dobrej reklame, kvalitných PR článkoch, atď. 

Pri vývoji Vašej aplikácie máme na mysli hlavne tieto faktory: 

- výstižný názov domény a čitateľné URL adresy
- titulok stránky (Title tag) s obsahom najdôležitejších kľúčových slov
- obsah stránky s primeranou hustotou kľúčových slov
- alternatívne názvy obrázkov (alt atribút) s obsahom kľúčových fráz
- správne umiestnenie interných odkazov v štruktúre stránky
- použitie nadpisov (Header tags) a textov štruktúrovaných do odstavcov (p tags)

© 2012, aitechnology